Stöd vid förändring/inköp av verksamhetssystem

En förutsättning för en effektiv verksamhet är att verksamhet och verksamhetssystem fungerar tillsammans. Det är lätt att missa den förändring som behövs i verksamhetssystemen när verksamheten växer eller förändras. Lika lätt är det att missbedömma hur ett verksamhetssystem påverkar verksamheten för att det skall skapa ett mervärde. Verksamhet och verksamhetssystem måste helt enkelt fungera tillsammans.

Hur vi kan stötta

När du planerar att göra förändringar i dina verksamhetssystem eller inköp av ett verksamhetssystem hjälper vi dig att göra en helhetsarkitektur som berör Din verksamhet och Din planerna den, Din information, Dina verksamhetessystem och vid behov även rena tekniska aspekter. Detta gör att man kan sätta Din verksamhet i centrum vid inköp av verksamhetssystem och lättare hitta rätt verksamhetssystem för just Din verksamet.

Vi står på Din och Ditt Företags sida vid under arbetet.

Vi hjälper dig att utvärdera marknaden och hitta rätt system i både kort och långt perspektiv. Baserat på den analys som är gjort kan vi också se vilka delar av verksamheten som möjligtvis INTE täcks av det valda systemet. Marknaden har inte alltid ett perfekt system för Din verksamhet.

Vi hjälper Dig också i kommunikationen med leverantören, ett moment som ofta är oväntat komplicerat och där kostbara missförstånd lätt uppstår. Bra kommunikation med leverantörerna är en nyckel till att investeringen får den nytta man avsåg.

Vi hjälper Dig förstå förutsättningarna för den förändring ett nytt eller förändrat verksamhetssystem innebär för Din Verksamhet.

Helhetsarkitektur

I helhetsarkitekturen jobbar man med en översikt vilket erbjuder ett holistiskt perspektiv. Läs mer om detta här på våg blogg om helhetsarkitektur.