Stöd vid förändring av Din verksamhet

En förutsättning för en effektiv verksamhet är att verksamhet och verksamhetssystem fungerar tillsammans. Det är lätt att missa den förändring som behövs i verksamhetssystemen när verksamheten växer eller förändras. Lika lätt är det att missbedömma nödvändig förändring i verksamheten när man köper ett verksamhetssystem. Verksamhet och verksamhetssystem måste helt enkelt fungera tillsammans.

Hur vi kan stötta

När du planerar förändring av verksamheten eller om du befinner dig i ett skede där verksamehten förändras hjälper vi dig att strukturera din verksamhet och dina planer i en verksamhetsarkitektur. Med detta som underlag kan vi hjälpa dig att se vilka konsekvenser förändringen får på organisation och processer, men även hur dina verksamhetssystem påverkas.

Man kan också använda verksamhetsarkietkuren för att hitta beroenden och se i vilken ordning man bör göra olika delar av förändringen.

I verksamhetsarkitekturen jobbar man med en översikt vilket erbjuder ett holistiskt perspektiv. Läs mer om hur vi jobbar på vår arkitekturblogg.