En holistisk syn på verksamhet och verksamhetsstöd

Företagsarkitektur för små och stora företag

Företagsarkitektur Syd riktar sig till små och stora företag som är i behov av kompetens inom företagsarkitektur (enterprise arkitektur). Vi erbjuder en konkuranskraftig och flexibel prisbild som minskar risken med att prova och ger oss möjlighet att visa vårt värde.

Grundbulten i vårt arbete ligger i förmågan att förstå och uttrycka ett företags verksamhet, struktur och verksamhetsstöd i skrift och modeller. Att kunna beskriva är ett första steg till att förstå, analysera och utveckla.

Med modellerna som underlag kan man göra flera olika analyser; beroendekedjor inom verksamheten, hur effektivitet så väl som problem sprider sig, hur organisation kopplar till verksamhetsnytta, hur IT används och borde användas, hur olika delar av verksamheten samverkar och hur IT-stöd därmed också borde samverka, vilka delar som saknar IT-stöd eller borde automatiseras mer, vilken information som finns var i verksamhet och IT, hur information rör sig och borde röra på sig, samt hot och riskanalyser på både verksamhets och teknisk nivå.

Modellerna fungerar också som pedagogiskt material för att visa hur var och ens arbete hänger samman med annat och varför det oftast är mer effektivt att trimma en hel kedja av händelser tillsammans i stället för att trimma varje del för sig.

Det visar sig också att underlaget är utmärkt för hitta områden som skulle kunna vinna på AI och vad en AI i så fall borde bidra med.

Till vår hjälper använder vi erfarenhet och sunt förnuft tillsammans med framför allt TOGAF® och Archimate®. Vi jobbar mycket i grafiska modeller som vi kompletterar med dokument, kalkylark och presentationer.