EUs nya Datalagringsförodrning - GDPR

EU har tagit fram ett nytt datalagringsförordning som börjar gälla den 25 Maj 2018. Det låter kanske långt bort men för ditt företag kan det handla om nya rutiner som måste finnas på plats och i vissa fall förändrade IT-system. Kommer man till en punkt där ett nytt IT-system skall budgeteras och handlas upp är det inte så gott om tid.

Våra Erbjudande

Föreläsningen “GDPR (EUs nya datalagringsförordning) från ett verksamhetsperspektiv” för Företag

Under föredraget kommer vi att beröra flera aspekter av förordningen utifrån en verksamhetsorienterad referensmodell. Referensmodellen beskriver dels aktiviteter som kan förväntas pågå i din verksamhet redan i dag, dels aktiviteter som i så fall måste finnas enligt GDPR. Förordningens olika artiklar är sedan kopplade till aktiviteterna och på så sätt blir det tydligare vilka delar av förordningen som påverkar just denna delen av arbetet. Helt enkelt ett sätt att bryta ner förordningen till hanterbara portioner som förmodas ligga i linje med hur Din verksamhet redan ser ut.

Under föredraget kommer vi också att ta en titt på bakgrunden till hur vår information susar runt på internet och varför förordningen behövs.

Följande datum är planerade, samtliga i pittoreska Byaloftet i Askeröd:

 • Tisdag 19/9 klockan 13-16
 • Torsdag 21/9 klockan 9-12
 • Tisdag 26/9 klockan 13-16
 • Onsdag 27/9 klockan 19-21 (ambitionen är att vara klar till 21, men det kan inte garanteras)

Gruppen är begränsad till 24 deltagare per tillfälle.
Under föreläsningen kommer vi att beröra flera aspekter av förordningen. Läs mer om kursens innehåll på kursens sida

Anmälan och praktiskt

Vi håller till på Byaloftet i Askeröd/Hörby. Deltagaravgift är 800kr + moms per person. Fika ingår, meddela eventuell specialkost vid anmälan.

Anmälan gör du via e-post till gdpr-verksamhetsperspektiv-foretag@archea.se. I mejlet anger du företag, antal deltagare och faktureringsadress. Anmälan är bindande men det går bra att överlåta till kollega om förhinder uppstår. Har du frågor går det bra att skicka även dessa till samma adress.
Avgiften skall vara oss tillhanda senast 3 vardagar innan föredraget. Faktura för betalning kommer via e-post när anmälan är mottagen.

Tillgänglighetsanpassning

Byaloftet ligger en trappa upp utan hiss vilket kan fungera dåligt för dig som behöver tillgänglighetsanpassning. Kontakta oss så finner vi en annan lösning.

Föredrag på ditt företag

Vill du att vi skall komma till Ditt företag i stället får detta att ordna, bara kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna.

Föreläsningar riktade mot föreningar och privatpersoner

Vi jobbar på att arrangera föredrag som även är riktade mot föreningar och privatpersoner.
Mer information kommer…

Stöd i analys och införande

Med fötterna i tidigare erfarenhet från att jobba både med omdanande regulatoriska förändringar och att snabbt skapa överblick över en verksamhet erbjuder vi en metod för att snabbt:

 • Analysera om Er Verksamhet är berörd
 • Identifiera på vilket sätt Er Verksamhet och Era Verksamhetsstöd berörs
 • Föreslå förändringar i Er Verksamhet och Verksamhetsstöd för att Ni skall leva upp till direktivet
 • Stötta er genom förändringen
 • Följa upp att insatserna blir i linje med direktivet
 • Coachar de som är ansvariga på ert företag genom och efter förändringen
 • Regelbunden uppföljning där vi stämmer av eventuella förändringar i verksamhet och rutiner

Vi jobbar hela tiden tillsammans med Er och i Analysfasen skapar vi ett underlag som dels kan matchas mot vår analys av Direktivet men också ligger till grund för vårt fortsatta arbete. Våra metoder är mycket effektiva och samtidigt illustrativa. Du kommer att kunna följa med i vårt arbete längs vägen.

Kort om Förordningen

Företag och Föreningar

Förordningen gäller för både företag och föreningar. Givetvis, som med alla lagar, finns det undantag och specialfall.

Individens integritet i centrum

Syftet med den nya förordningen är att skydda individen i ett samhälle där information om individen är allt mer central och allt oftare behandlas som en vara och produkt. I och med direktivet kommer rättigheterna för individen att stärkas samtidigt skapar det skyldigheter för den som samlar in.

Hur påverkar det Mig och Min Verksamhet?

För att förstå hur förordningen påverkar Dig och Din Verksamhet behöver man göra en analys. Analysen bör göras i alla organisationer, om inte annat för att säkerställa och dokumentera att man inte berörs av direktivet. När analysen är klar har vet man också om och i så fall hur förordningen påverkar ditt företag.

Min mjukvaruleverantör säger Mitt Verksamhetsstöd lever upp till direktivet…

Det är möjligt att leverera mjukvara som i sig lever upp till direktivet MEN! förordningen är teknikoberoende och berör också hur Din Verksamhet ser ut och hur den använder information. Därför behöver man titta på både IT-stöd och verksamhet tillsammans. I slutet är det också så att Du är ansvarig även för IT-system som används.