Företagsarkitektur utvecklar ditt företag

Företagsarkitektur skapar insyn och struktur i ditt företag genom att identifiera vad som faktiskt görs på ditt företag, fritt från processkartor och IT-system, hur värde skapas och hur problem sprider sig. Analysen ger en förvånansvärt djup insyn i företaget och blir ett viktigt underlag för beslut på alla nivåer.


Våra Erbjudanden

Om er potential inte riktigt kommer fram

Genom att omfamna hela din verksamhet och utforska hur olika delar tillsammans skapar värde ökar möjligheten att påverka företagets verksamhet där det gör skillnad.

Verksamhetsstöd för din Verksamhet

Vi hjälper dig att förstå vilket behov du har av verksamhetsstöd och att dina olika verksamhetsstöd spelar tillsammans. Vi hjälper dig också med upphandling och implementation.

Information och informationsflöden

I takt med striktare krav på hur information hanteras behöver företag bättre kontroll på sin information och sina informationsflöden. Vi identifierar verksamhetens information och hur den flödar både i termer av verksamhet och IT-stöd.

När Din verksamhet förändras

Befinner du Dig i en förändringsfas? Vi hjälper dig att förstå hur förändringen påverkar Din Verksamhet och Ditt behov av verksamhetsstöd.

Oberoende rådgivare

Skall du köpa mjukvara men alla du frågar har också ett erbjudande att sälja. Vi är är helt oberoende från leverantörer och hjälper dig till en nyanserad analys.

Strategiskt arbete

Behöver du stöd för att jobba mer strategiskt med verksamhet och verksamhetsstöd? Vi hjälper dig att skapa ett underlag som bidrar till att förstå hur verksamheten påverkas av strategiska förflyttningar vilket bidrar till bättre analys inför beslut.

Aktuellt

Tankar om Jordnära och Delaktig Arkitektur

Med Jordnära och Delaktig arkitektur har man alla förutsättningar att skapa en relevant och kontinuerligt uppdaterad arkitektur med bred förankring, med stor delaktighet och som många har möjlighet att läsa, förstå och ta till sig. Samtidigt skapar den ömsesidiga delaktigheten möjlighet för Arkitekten att bli mer påtagligt medvetande om andras perspektiv och bättre förstå när man bör skall blanda olika personer för att få en realistisk bild av ett problem. Läs mer ›

Fler Inlägg